Dopravní systémy

Jedním z hlavních oborů naší firmy je provádění kompletních montážně servisních prací v oblasti dopravních a telematických systémů, jako jsou například světelná signalizační zařízení, parkovací systémy a další…

  • Výstavba, montáž, servis údržba a opravy SSZTrivandrum-Traffic-Light
  • Rekonstrukce a úpravy stávajících SSZ
  • Realizace dětských dopravních hřišť (DDH)
  • Výstavba provizorních signalizačních zařízení
  • Vjezdové a parkovací systémy
  • Montáže svislého dopravního značení
  • Montáž, servis, opravy a údržba veřejného osvětlení (VO)
  • Montáže, servis a údržba systémů měření rychlosti

Comments are closed.